همه چیز در مورد آسانسور گیرلس

همه چیز در مورد آسانسور گیرلس

آسانسور گیرلس، در مقایسه با آسانسورهای سنتی، از سیم کشی برای حرکت کابین استفاده نمی‌کند. بلکه، با استفاده از یک سیستم مغناطیسی پیچیده، توانایی جذب و نگهداری کابین را دارد. این سیستم مغناطیسی شامل آهنرباهای دائمی و الکترومغناطیسی است که در کابین و ساختمان نصب می‌شوند. با فعال شدن آهنرباهای الکترومغناطیسی، کابین جذب می‌شود و […]